Mijn Boeren Medical

Privacy- en cookieverklaring

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij de belangrijke taak uw privacy zorgvuldig te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij precies verwerken, wat wij met deze gegevens doen, hoe lang we uw gegevens bewaren en waarom wij cookies gebruiken. Ook geven wij u inzicht in uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.  

Wie zijn wij?

OneMed B.V. levert medische hulpmiddelen en is gevestigd aan de Dillenburgstraat 22, 5652 AP in Eindhoven. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van onze handelsnamen Bosman Medische Hulpmiddelen, Boeren Medical, De Diabeteswinkel en OneMed. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft OneMed de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP). Deze melding is zichtbaar in het online meldingenregister van de AP. OneMed heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die erkend is door de AP. 

Deze verklaring heeft betrekking op alle aanvragen bij OneMed B.V. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de hyperlinks die u aantreft op onze websites. Door de websites te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die kunnen voortvloeien uit of kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de websites.

Welke gegevens verwerken wij? 

Als u bij ons bestelt, informatie aanvraagt of als u deelneemt aan een klantonderzoek kunnen wij u vragen een of meerdere van de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Persoonsgegevens waarmee wij u kunnen identificeren zoals uw naam, geslacht, Burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.;
 • Medische gegevens waarmee wij ervoor kunnen zorgen dat wij aan u de juiste medische hulpmiddelen kunnen leveren zoals uw medische indicatie, de gegevens van uw verwijzer, voorschriften, informatie die wij op basis van uw medische indicatie moeten vragen van uw eigen zorgverzekeraar en informatie over de door u afgesloten zorgverzekering; 
 • Overige administratieve gegevens zoals factuurgegevens, productgegevens en bestelhistorie.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij zijn u graag van dienst en gebruiken uw gegevens om:

 • Uitvoering te geven aan de overeenkomsten met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apotheken of verpleeg-/ verzorghuizen op basis waarvan wij aan u medische hulpmiddelen leveren;
 • Uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons bent aangegaan door het bestellen van medische hulpmiddelen (wij zien dit als een mondelinge overeenkomst); 
 • U passende medische hulpmiddelen te leveren;
 • U te adviseren over medische hulpmiddelen;
 • U onze (service-)diensten te verlenen en te factureren;
 • Uw bestelling af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Uw vragen te beantwoorden en klachten af te handelen;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken t.b.v. verbetering van onze bedrijfsvoering af te nemen; 
 • U te informeren over ontwikkelingen of diensten van OneMed, over ontwikkelingen in uw zorggebied en/of over producten.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek, het verbeteren van onze dienstverlening of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor het delen van uw gegevens. Onder derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw verzoek verstaan we ziekenhuizen, apotheken, verpleeg- en verzorghuizen, leveranciers en zorgverzekeraars, maar ook bijvoorbeeld de koerier die uw pakketje brengt. Daarnaast kan OneMed gegevens delen met andere dan hiervoor genoemde derden met als doel te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de verbetering van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Optimale beveiliging van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. OneMed heeft daarom haar systemen en programma`s dusdanig beveiligd om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Zo heeft OneMed een projectteam dat alle ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens in de gaten houdt en waar nodig kwaliteit verhogende maatregelen doorvoert. Tevens zijn alle medewerkers voorzien van training en zijn zij gehouden zich te conformeren aan het privacybeleid van OneMed. Het privacybeleid van OneMed omvat tevens de meldplicht datalek. Wij hebben daartoe organisatorische maatregelen genomen.   

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden altijd binnen 10 jaar nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst, verwijderd. OneMed kan uw gegevens binnen 5 jaar nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst, gebruiken om u te informeren over onze dienstverlening, over de producten die u bij ons heeft afgenomen, over ontwikkelingen van het product, over alternatieve producten en over de afspraken die wij hebben gemaakt met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van producten die u bij ons heeft afgenomen. 
OneMed kan gesprekken tussen de klantenservice van OneMed en haar klanten meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training en/ of kwaliteitsbewaking. Op uw verzoek wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van OneMed worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Bij ieder bezoek aan een van onze websites herkennen wij automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaalbezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden evenals gelijksoortige data. De informatie in cookies bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens zoals eventueel verstrekte betaalgegevens. Wij maken gebruik van sessiecookies die automatisch worden verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast gebruiken we cookies die op een bepaald moment automatisch verlopen en een unique-id cookie die ervoor zorgt dat wij kunnen herkennen of u een unieke of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. In sommige browsers kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browserinstellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. 

Google en cookies

OneMed kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om OneMed te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies wijzigen of weigeren via de instellingen van uw webbrowser. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen. U kunt de overdraagbaarheid van uw gegevens beperken en bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. OneMed zal binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek in behandeling nemen of u ervan op de hoogte stellen wanneer we uw verzoek niet in behandeling kunnen nemen.

Indien u een nieuwsbrief of informatie van OneMed en/of aan haar gelieerde ondernemingen ontvangt en u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich daarvoor afmelden via de link in de nieuwsbrief of via de klantenservice van OneMed. Uw afmelding zal dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand worden verwerkt. Tevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen via: klantenservice@onemed.com.

Vragen en klachten

Naast bovengenoemde rechten heeft u uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen en om vragen te stellen. U kunt uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens per e-mail versturen aan onze Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@onemed.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aan veranderende wetgeving te blijven voldoen. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 mei 2018.< Terug